RSS
A A A
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Interesanci przyjmowani są w gabinecie dyrektora Bursy od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400. Interesantów przyjmuje dyrektor bursy.

_____________________________________________________________

Podania, wnioski i pisma można wysyłać również drogą pocztową na adres:

                                                            Bursa Szkolna nr 3
                                                                  ul. Zjazd 3
                                                             18-400 Łomża

lub drogą mailową:                                                                                                                                                                                           bursa3@interia.pl

_____________________________________________________________

Sprawy prowadzone przez bursę i tryb załatwiania spraw.

W bursie załatwiane są sprawy dotyczące opieki i wychowania, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
•dokumentację kancelaryjną – wg Instrukcji Kancelaryjnej;
•dokumentację kadrową i finansową - wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez bursę:
1. Opieka i wychowanie:
zapisy do placówki
opieka całodobowa nad wychowankami
dzienniki zajęć wychowawczych dokumentowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej
2. Sprawy administracyjne:
pobieranie opłat za świadczenia placówki
wydawanie zaświadczeń
wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za pobyt w placówce
3. Sprawy kadrowe:
sprawy osobowe nauczycieli – wychowawców i pracowników niepedagogicznych
4. Sprawozdawczość:
raporty
sprawozdania
5. Archiwum:
akta osobowe pracowników
dzienniki zajęć wychowawczych
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
zarządzenia wewnętrzne dyrektora Bursy
6. Finanse bursy:
sprawy dotyczące finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organom kontrolnym.Opublikował: Ewa Frołow
Publikacja dnia: 20.04.2012
Podpisał: Ewa Frołow
Dokument z dnia: 20.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 207